Tietoja yrityksestä

Asianajotoimisto Laininen Law Oy (2925399-2) on vuonna 2018 perustettu juridisia palveluita tarjoava asiantuntijayritys.

Yhtiön toiminta perustuu keskustelevaan ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Yhtiö hoitaa asiakkaiden toimeksiannot luotettavasti ja korkealla laadulla mutta kustannustehokkaasti.​

Asianajotoimisto Laininen Law Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n arvonlisäverotunniste on FI 2925399-2

Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä “asianajaja” –ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n asianajajia valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
[email protected]

Asianajotoimisto Laininen Law Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö
PL 180
00101 Helsinki
Y-tunnus 2647339-1
p. (09) 453 9600
lahitapiola.fi

Tietosuoja


Johdanto
Yksityisyytesi suoja on tärkeää Laininen Law Oy:lle (“Laininen Law”), olit sitten toimistomme nykyinen tai tuleva asiakas tai muu kontakti (“Kontakti”).
​​
Tällä sivulla kerrotaan, mitä tietoja Laininen Law kerää Kontakteistaan, mistä tietoja hankintaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, (i) miten Kontaktin tulee menetellä, jos hän haluaa saada tietoonsa mitä tietoja toimistoni rekisteriin on Kontaktista kerätty tai korjata mahdolliset rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat virheet tai (ii) milloin Kontakti voi kieltää tietojensa käytön. Laininen Law noudattaa tietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679).

Laininen Law Oy on yksityinen asiantuntijapalveluita tarjoava osakeyhtiö. Lisätietoja tietojen käsittelystä saat olemalla yhteydessä toimistoomme alla olevilla yhteystiedoilla.

Yhteystiedot:
Asianajotoimisto Laininen Law Oy
Temppelikatu 14, 00100 Helsinki
Tietosuojavastaava Tomi Hietala, [email protected]

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Laininen Law kerää seuraavia tietoja Kontakteistaan:

1) Luonnollisen asiakkaan nimi ja tunnistetiedot (“Henkilötiedot”), jotka voivat sisältää koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Henkilötiedot kerätään sinulta. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sinulta saatu suostumus tai sopimus Laininen Law:n ja sinun tai edustamasi yhtiön välillä.

2) Viralliset tunnistetiedot (“Tunnistetiedot”), jotka voivat sisältää koko nimesi, kansallisuutesi, syntymäaikasi, henkilötunnuksesi ja henkilöllisyysasiakirjan tiedot sekä tietoja varallisuutesi määrästä ja alkuperästä. Tunnistetietoja käytetään rahanpesulain (444/2017) mukaisen asiakkaan tunnistamisvelvoitteen täyttämiseksi. Tunnistetiedot kerätään sinulta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Laininen Law:ta koskeva lakisääteinen velvoite ja/tai sopimus Laininen Law:n ja sinun tai edustamasi yhtiön välillä.

3) Oikeushenkilöä koskevat tiedot (“Yritystiedot”), jotka voivat sisältää oikeushenkilön nimen, toimialan, tosiasialliset edunsaajat, tietoja oikeushenkilön hallituksesta, rekisteröintitiedot, osoitteen ja taloudellista tietoa oikeushenkilöstä. Yritystiedot kerätään sinulta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus Laininen Law:n ja sinun tai edustamasi yhtiön välillä tai Laininen Law:ta koskeva lakisääteinen velvoite.

​​

Tietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Säilytämme Kontaktien tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista yllä lueteltujen tietojen käyttötarkoituksen täyttämistä varten. Tietojen säilyttämiseen (erityisesti asiakkaan tunnistaminen) voi vaikuttaa myös soveltuva lainsäädäntö.

Voimme luovuttaa Kontaktien tietoja ulkoisille neuvonantajille, kuten kirjanpitäjille ja tilintarkastajille. Tietoja luovutetaan vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä lakisääteisen tai sopimusperusteisen tehtävän suorittamiseksi. Huolehdimme siitä, että tarkoitettuja ulkoisia neuvonantajia sitoo salassapitovelvoite.

Laininen Law ei luovuta muissa tilanteissa Kontaktien tietoja yhtiön ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietojen luovutus on tarpeen yhtiötä koskevien lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten täyttämiseksi.

Oikeutesi tietojen käsittelyä koskien

Sinulla on kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tietojesi käsittelystä Laininen Law:ssa, sisältäen muun muassa oikeuden:

  • saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä
  • saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu (“Tiedonsaantioikeus”)
  • oikaista sinusta tallennettuja tietoja
  • saada sinusta tallennetut tiedot poistetuksi ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojesi käsittelyä
  • saada tietosi siirretyksi järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojesi käsittelyä (sisältäen mm. oikeuden kieltää tietojesi käytön markkinointitarkoituksiin)
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kun haluat käyttää Tiedonsaantioikeuttasi, sinun tulee toimittaa tiedonsaantipyyntö kirjallisena ja allekirjoitettuna Laininen Law:n toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse. Tietoja pyytävän henkilöllisyys tarkastetaan.

Laininen Law vastaa tiedusteluusi kirjallisesti pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Huomioithan, että soveltuva lainsäädäntö voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi joissakin tilanteissa.

Toimintatapa tietoturvaloukkauksissa

Mikäli Kontaktien tietoja pääsisi vuotamaan tietoturvaloukkauksen johdosta (mm. tietomurrot, tietokoneen varastaminen) Laininen Law toimii seuraavasti:

  • yhtiö laatii arvion siitä, minkä tasoinen riski tietoturvaloukkauksesta aiheutuu Kontaktille (vaihtoehdot: ei aiheudu riskiä, aiheutuu riski, aiheutuu korkea riski)
  • riskin tasosta riippuen yhtiö voi joko dokumentoida tietoturvaloukkauksen, tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle ja/tai tehdä ilmoituksen Kontaktille alla tarkemmin kuvatulla tavalla.


Laininen Law dokumentoi kaikki tietoturvaloukkaukset sekä niiden vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet riippumatta siitä, mihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkaus johtaa. Mikäli tietoturvaloukkaus aiheuttaa riskin Kontaktille Laininen Law tekee tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta. Laininen Law ilmoittaa Kontaktille tietoturvaloukkauksesta mikäli Laininen Law on tehnyt tietoturvaloukkauksesta yllä kuvatun ilmoituksen.