Laininen Law kuvituskuvassa kolme suklaakeksiä

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus


Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n yhteystiedot

Asianajotoimisto Laininen Law Oy
Temppelikatu 14
00100 Helsinki
puh. 050 377 2685
s-posti: [email protected]

Asianajotoimisto Laininen Law Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n arvonlisäverotunniste on FI 2925399-2

Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä “asianajaja” –ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
[email protected]

Asianajotoimisto Laininen Law Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö
PL 180
00101 Helsinki
Y-tunnus 2647339-1
p. (09) 453 9600
lahitapiola.fi