Tietoja yrityksestä

Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy on vuonna 2018 perustettu lakiasiainhoitoa ja akateemisia tutkimuspalveluita tarjoava asiantuntijayritys. Yrityksen osakkeista ja äänistä omistaa 100% perustajaosakas Jenni Laininen. 

 

Yrityksen toiminta perustuu perinteiseen lakimiesammatinharjoittamiseen ja keskustelevaan ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Yritys hoitaa asiakkaiden toimeksiannot luotettavasti ja korkealla laadulla mutta kustannustehokkaasti.​

Jennillä on lähes 10 vuoden monipuolinen kokemus liikejuridiikasta, pääomamarkkinoista ja työskentelystä liiketoiminnan parissa. Jenni on työskennellyt aiemmin muun muassa suomalaisessa pääomasijoitusyhtiössä metsärahastojen parissa sekä helsinkiläisessä asianajotoimistossa. Jenni tekee oikeustieteellistä väitöskirjan jälkeistä tutkimusta yritysten välisestä sopimuspohjaisesta vapaaehtoisesta kompensaatiosta.

Jenni on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden tohtori ja master en sciences de gestion. Jenni on julkaissut oikeustieteellisiä ja kauppatieteellisiä artikkeleita muun muassa listayhtiöiden tiedottamiskäytännöistä ja hallitusrakenteesta, vaihtoehtorahastoja koskevasta sääntelystä ja luonnonsuojeluinvestoinneista. 

Tietosuoja

Johdanto

Yksityisyytesi suoja on tärkeää Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy:lle, olit sitten toimistoni nykyinen tai tuleva asiakas tai muu kontakti ("Kontakti"). 

Tällä sivulla kerrotaan, mitä tietoja Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy kerää Kontakteistaan, mistä tietoja hankintaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, (i) miten Kontaktin tulee menetellä, jos hän haluaa saada tietoonsa mitä tietoja toimistoni rekisteriin on Kontaktista kerätty  tai korjata mahdolliset rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat virheet tai (ii) milloin Kontakti voi kieltää tietojensa käytön. Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy noudattaa tietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679).

Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy on yksityinen asiantuntijapalveluita tarjoava osakeyhtiö. Lisätietoja tietojen käsittelystä saat olemalla yhteydessä  toimistoomme alla olevilla yhteystiedoilla.

Yhteystiedot:

Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy

Jönsaksenpiha 3 A 2, 01600 Vantaa

puh. +358 50 377 2685 (Perustajaosakas Jenni Laininen), jenni@laininen.fi

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy kerää tietoja Kontakteistaan rahanpesulain (444/2017) mukaisen asiakkaan tunnistamisvelvoitteen täyttämistä, mahdollisten eturistiriitojen tunnistamista ja välttämistä, asiakassuhteen hoitamista sekä markkinointi- ja myyntitarkoitusta varten. Tiedot asiakkaan tunnistamista, eturistiriitojen tunnistamista ja asiakassuhteen hoitamista varten kerätään Kontakteilta itseltään. Tietoja markkinointi- ja myyntitarkoitusta varten voidaan tarvittaessa kerätä julkisista lähteistä (kuten yhtiöiden internetsivut).  

Tietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Säilytämme Kontaktien tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista yllä lueteltujen tietojen käyttötarkoituksen täyttämistä varten. Tietojen säilyttämiseen (erityisesti asiakkaan tunnistaminen) voi vaikuttaa myös soveltuva lainsäädäntö. 

Laki- ja yrityspalvelu ei luovuta Kontaktien tietoja yhtiön ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietojen luovutus on tarpeen yhtiötä koskevien lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten täyttämiseksi. 

Oikeutesi tietojen käsittelyä koskien

Sinulla on kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tietojesi käsittelystä Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy:ssä, sisältäen muun muassa oikeuden:

  • saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä

  • saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu ("Tiedonsaantioikeus")

  • oikaista sinusta tallennettuja tietoja

  • saada sinusta tallennetut tiedot poistetuksi ja tulla unohdetuksi

  • rajoittaa tietojesi käsittelyä

  • saada tietosi siirretyksi järjestelmästä toiseen

  • vastustaa tietojesi käsittelyä (sisältäen mm. oikeuden kieltää tietojesi käytön markkinointitarkoituksiin)

  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kun haluat käyttää Tiedonsaantioikeuttasi, sinun tulee toimittaa tiedonsaantipyyntö kirjallisena ja allekirjoitettuna Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy:n toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse. Tietoja pyytävän henkilöllisyys tarkastetaan. 

Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy vastaa tiedusteluusi kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Huomioithan, että soveltuva lainsäädäntö voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi joissakin tilanteissa.

Toimintatapa tietoturvaloukkauksissa

Mikäli Kontaktien tietoja pääsisi vuotamaan tietoturvaloukkauksen johdosta (mm. tietomurrot, tietokoneen varastaminen) Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy toimii seuraavasti:

  • yhtiö laatii arvion siitä, minkä tasoinen riski tietoturvaloukkauksesta aiheutuu Kontaktille (vaihtoehdot: ei aiheudu riskiä, aiheutuu riski, aiheutuu korkea riski)

  • riskin tasosta riippuen yhtiö voi joko dokumentoida tietoturvaloukkauksen, tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle ja/tai tehdä ilmoituksen Kontaktille alla tarkemmin kuvatulla tavalla.

Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy dokumentoi kaikki tietoturvaloukkaukset sekä niiden vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet riippumatta siitä, mihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkaus johtaa. Mikäli tietoturvaloukkaus aiheuttaa riskin Kontaktille Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy tekee tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta. Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy ilmoittaa Kontaktille tietoturvaloukkauksesta mikäli Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy on tehnyt tietoturvaloukkauksesta yllä kuvatun ilmoituksen. 

Jenni Laininen, OTM, KTT

Perustajaosakas, juristi

Laki- ja yrityspalvelu Laininen Oy (y-tunnus 2925399-2) 

Puhelin: +358 50 377 2685

Sähköposti: jenni@laininen.fi

Patotie 2, 2. krs, 01600 Vantaa

Toimistoni on hakeutunut aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin.

Toimistollani on voimassaoleva vastuuvakuutus LähiTapiola Oy:stä. 

Follow