Tietoja yrityksestä

Laininen Law Oy on vuonna 2018 perustettu lakiasiainhoitoa ja akateemisia tutkimuspalveluita tarjoava asiantuntijayritys. Yhtiön osakkeista ja äänistä omistaa 100% perustajaosakas Jenni Laininen. 

 

Yhtiön toiminta perustuu perinteiseen lakimiesammatinharjoittamiseen ja keskustelevaan ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Yhtiö hoitaa asiakkaiden toimeksiannot luotettavasti ja korkealla laadulla mutta kustannustehokkaasti.​

Jennillä on lähes 10 vuoden monipuolinen kokemus liikejuridiikasta, pääomamarkkinoista ja työskentelystä liiketoiminnan parissa. Jenni on työskennellyt aiemmin muun muassa suomalaisessa pääomasijoitusyhtiössä metsärahastojen parissa sekä helsinkiläisessä asianajotoimistossa. Jenni tekee oikeustieteellistä väitöskirjan jälkeistä tutkimusta yritysten välisestä sopimuspohjaisesta vapaaehtoisesta kompensaatiosta.

Jenni on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden tohtori ja master en sciences de gestion. Jenni on julkaissut oikeustieteellisiä ja kauppatieteellisiä artikkeleita muun muassa listayhtiöiden tiedottamiskäytännöistä ja hallitusrakenteesta, vaihtoehtorahastoja koskevasta sääntelystä ja luonnonsuojeluinvestoinneista. 

Tietosuoja

Johdanto

Yksityisyytesi suoja on tärkeää Laininen Law Oy:lle ("Laininen Law"), olit sitten toimistoni nykyinen tai tuleva asiakas tai muu kontakti ("Kontakti"). 

Tällä sivulla kerrotaan, mitä tietoja Laininen Law kerää Kontakteistaan, mistä tietoja hankintaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, (i) miten Kontaktin tulee menetellä, jos hän haluaa saada tietoonsa mitä tietoja toimistoni rekisteriin on Kontaktista kerätty  tai korjata mahdolliset rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat virheet tai (ii) milloin Kontakti voi kieltää tietojensa käytön. Laininen Law noudattaa tietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679).

Laininen Law Oy on yksityinen asiantuntijapalveluita tarjoava osakeyhtiö. Lisätietoja tietojen käsittelystä saat olemalla yhteydessä  toimistoomme alla olevilla yhteystiedoilla.

Yhteystiedot:

Laininen Law Oy

Patotie 2, 01600 Vantaa

puh. +358 50 377 2685 (Perustajaosakas Jenni Laininen), jenni@laininen.fi

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Laininen Law kerää seuraavia tietoja Kontakteistaan:

1) Luonnollisen asiakkaan nimi ja tunnistetiedot ("Henkilötiedot"), jotka voivat sisältää koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Henkilötiedot kerätään sinulta. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sinulta saatu suostumus tai sopimus Laininen Law:n ja sinun tai edustamasi yhtiön välillä.

2) Viralliset tunnistetiedot ("Tunnistetiedot"), jotka voivat sisältää koko nimesi, kansallisuutesi, syntymäaikasi, henkilötunnuksesi ja henkilöllisyysasiakirjan tiedot sekä tietoja varallisuutesi määrästä ja alkuperästä. Tunnistetietoja käytetään rahanpesulain (444/2017) mukaisen asiakkaan tunnistamisvelvoitteen täyttämiseksi. Tunnistetiedot kerätään sinulta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Laininen Law:ta koskeva lakisääteinen velvoite ja/tai sopimus Laininen Law:n ja sinun tai edustamasi yhtiön välillä.

3) Oikeushenkilöä koskevat tiedot ("Yritystiedot"), jotka voivat sisältää oikeushenkilön nimen, toimialan, tosiasialliset edunsaajat, tietoja oikeushenkilön hallituksesta, rekisteröintitiedot, osoitteen ja taloudellista tietoa oikeushenkilöstä. Yritystiedot kerätään sinulta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus Laininen Law:n ja sinun tai edustamasi yhtiön välillä tai Laininen Law:ta koskeva lakisääteinen velvoite.

 

​​Tietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Säilytämme Kontaktien tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista yllä lueteltujen tietojen käyttötarkoituksen täyttämistä varten. Tietojen säilyttämiseen (erityisesti asiakkaan tunnistaminen) voi vaikuttaa myös soveltuva lainsäädäntö. 

Laininen Law ei luovuta Kontaktien tietoja yhtiön ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietojen luovutus on tarpeen yhtiötä koskevien lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten täyttämiseksi. 

Oikeutesi tietojen käsittelyä koskien

Sinulla on kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tietojesi käsittelystä Laininen Law:ssa, sisältäen muun muassa oikeuden:

  • saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä

  • saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu ("Tiedonsaantioikeus")

  • oikaista sinusta tallennettuja tietoja

  • saada sinusta tallennetut tiedot poistetuksi ja tulla unohdetuksi

  • rajoittaa tietojesi käsittelyä

  • saada tietosi siirretyksi järjestelmästä toiseen

  • vastustaa tietojesi käsittelyä (sisältäen mm. oikeuden kieltää tietojesi käytön markkinointitarkoituksiin)

  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kun haluat käyttää Tiedonsaantioikeuttasi, sinun tulee toimittaa tiedonsaantipyyntö kirjallisena ja allekirjoitettuna Laininen Law:n toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse. Tietoja pyytävän henkilöllisyys tarkastetaan. 

Laininen Law vastaa tiedusteluusi kirjallisesti pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Huomioithan, että soveltuva lainsäädäntö voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi joissakin tilanteissa.

Toimintatapa tietoturvaloukkauksissa

Mikäli Kontaktien tietoja pääsisi vuotamaan tietoturvaloukkauksen johdosta (mm. tietomurrot, tietokoneen varastaminen) Laininen Law toimii seuraavasti:

  • yhtiö laatii arvion siitä, minkä tasoinen riski tietoturvaloukkauksesta aiheutuu Kontaktille (vaihtoehdot: ei aiheudu riskiä, aiheutuu riski, aiheutuu korkea riski)

  • riskin tasosta riippuen yhtiö voi joko dokumentoida tietoturvaloukkauksen, tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle ja/tai tehdä ilmoituksen Kontaktille alla tarkemmin kuvatulla tavalla.

Laininen Law dokumentoi kaikki tietoturvaloukkaukset sekä niiden vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet riippumatta siitä, mihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkaus johtaa. Mikäli tietoturvaloukkaus aiheuttaa riskin Kontaktille Laininen Law tekee tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta. Laininen Law ilmoittaa Kontaktille tietoturvaloukkauksesta mikäli Laininen Law on tehnyt tietoturvaloukkauksesta yllä kuvatun ilmoituksen. 

Toimiston yhteystiedot:

Jenni Laininen, OTM, KTT

Perustajaosakas, juristi

Laininen Law Oy (y-tunnus 2925399-2) 

Puhelin: +358 50 377 2685

Sähköposti: jenni@laininen.fi

Patotie 2, 2. krs, 01600 Vantaa

Toimistoni on hakeutunut aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin.

Toimistollani on voimassaoleva vastuuvakuutus LähiTapiola Oy:stä. 

Follow