Toimistoni avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä monipuolisesti sopimus-, yhtiö-, rahoitus- ja arvopaperimarkkinajuridiikassa. Palvelemme asiakkaita mm. lääketeollisuuden, metsäsijoittamisen, päästökaupan, rahastosijoittamisen ja energiasektorin aloilla.

Sopimusjuridiikka

 § Lainasopimukset

 § Osakassopimukset

 § Toimi- ja työsopimukset

 § Lisenssisopimukset

 § Työsopimukset

 § Muut kaupalliset sopimukset

Listayhtiöjuridiikka ja rahastoneuvonanto

 § Listautuminen

 § Pörssitiedottaminen

 § Compliance

 § Toimilupa- ja markkinointilupa-asiat

 § Rahastoesitteet

 § Rahastojen perustaminen ja hallinnointi

 Yhtiöoikeus

 § Yhtiöiden perustaminen

 § Hallitustyöskentely

 § Optiot, osakeannit

 § Muut osakeyhtiö-, yhdistys- ja kommandiittiyhtiöasiat 

Kiinteistö- ja metsäsijoittaminen, kompensaatio

 § Kiinteistösijoittaminen

 § Metsäsijoittaminen, kiinteistökaupat

 § Päästökauppa, vapaaehtoinen kompensaatio

 

Tutkimus- ja selvitystoiminta

 § Työelämän monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevat tutkimukset ja selvitykset

"Rento ja asiallinen. Hyvä, rauhallinen ja asiaan perehtynyt vaikutelma" 

- Jennin saama palaute koulutuksessa

Toimiston yhteystiedot:

Jenni Laininen, OTM, KTT

Perustajaosakas, juristi

Laininen Law Oy (y-tunnus 2925399-2) 

Puhelin: +358 50 377 2685

Sähköposti: jenni@laininen.fi

Patotie 2, 2. krs, 01600 Vantaa

Toimistoni on hakeutunut aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin.

Toimistollani on voimassaoleva vastuuvakuutus LähiTapiola Oy:stä. 

Follow