7/2020

5/2020

4/2020

 

1/2020

11/2019-

10/2019

10/2019

9/2019

8/2019

7/2019

6/2019

 

6/2019

6/2019

 

5/2019-

5/2019

5/2019

5/2019

 

 

4/2019

 

4/2019

4/2019

4/2019

4/2019

 

3/2019

3/2019

3/2019

3/2019

 

1/2019-

6/2019

1/2019

 

1/2019   

 

12/2018 

12/2018

 

12/2018

 

 

11/2018   

 

11/2018  

 

10/2018  

 

10/2018

4/2020-

 

16.4.2020

11.12.2019

 

2.4.2019

Toimistoni on avustanut asiakkaita mm. seuraavissa toimeksiannoissa:

 

Toimistoni avusti asiakasta viranomaisen päätöstä koskevassa oikaisuvaatimusasiassa.

Toimistoni avusti asiakasta työsopimusneuvotteluissa.

Toimistoni avusti asiakasta maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

Toimistoni avusti asiakasta lainasopimusneuvotteluissa.

Toimistoni toimittaa ulkoistettua compliance-palvelua virtuaalivaluutan

tarjoajalle. 

Toimistoni avusti virtuaalivaluutan tarjoajaa compliance-toiminnon 

järjestämisessä. 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

Toimistoni avusti listattua yhtiötä maanvuokrasopimuksen laatimisessa. 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä tietosuojaa koskevassa asiassa. 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä palvelusopimuksen laatimisessa.

 

 

Toimistoni avusti vaihtoehtoehtorahaston hoitajaa rahastosopimuksen

laatimisessa.

Toimistoni avusti listattua yhtiötä maanvuokrasopimuksen laatimisessa. 

Toimistoni avusti PK-yritystä päästökauppasopimuksen laatimisessa.

 

 

Toimistoni avustaa yhdistystä teollisuushallin rakennuttamisessa.

Toimistoni avusti listattua yhtiötä työsopimuksen laatimisessa. 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä salassapitosopimuksen laatimisessa. 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä palvelusopimuksen laatimisessa.

Toimistoni avusti PK-yritystä päästökauppasopimuksen laatimisessa.

Toimistoni avusti PK-yritystä yksinoikeussopimuksen laatimisessa.

 

Toimistoni avusti PK-yritystä vastuunrajoittamista koskevassa asiassa.

 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä pääomalainan antamisessa.

 

Toimistoni avusti PK-yritystä konsultointisopimuksen laatimisessa. 

Toimistoni avusti vaihtoehtorahaston hoitajaa suunnatun osakeannin järjestämisessä.

 

Toimistoni avusti vaihtoehtorahaston hoitajaa osakassopimuksen tulkintaa koskevassa asiassa.

 

Toimistoni avusti vaihtoehtorahaston hoitajaa yhtiökokousjärjestelyissä. 

 

Toimistoni avusti Tekniikan Akateemiset ry:tä "Diversiteetti tekniikan alalla" -selvityksen laatimisessa. 

 

Toimistoni avusti vaihtoehtorahaston hoitajaa vastuullisuuspolitiikan päivittämisessä ja koulutti yhtiön henkilöstöä vastuullisen sijoittamisen periaatteista. 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä konsernilainan antamisessa.

 

Toimistoni avusti PK-yritystä lisenssisopimuksen laatimisessa.

Toimistoni avusti PK-yritystä päästöoikeuksien hankintaa koskevan sopimuksen laatimisessa. 

Toimistoni avusti vaihtoehtorahaston hoitajaa rahaston perustamiseen liittyvissä toimenpiteissä ja AIF-toimiluvan hakemisessa.

 

Toimistoni avusti PK-yritystä henkilöstöoptioiden antamisessa.

Toimistoni avusti PK-yritystä osakassopimuksen laatimisessa.

 

Toimistoni avusti listattua yhtiötä optioiden antamisessa ja yhtiön hallintoon kuuluvien pöytäkirjojen laatimisessa.

Toimistoni avusti listattua yhtiötä lainarahoitusneuvotteluissa ja tiedottamisessa.

Muut asiantuntijaesiintymiset ja vaikuttaminen:

Toimiston osakas Jenni Laininen osallistuu sisäministeriön rahankeräyslain ja hiilidioksidipäästöjen kompensointia arvioivaan hankkeeseen asiantuntijana.

Toimiston osakas Jenni Laininen osallistui Radio Helsingin Maan Muuttajat -radioohjelmaan kutsuttuna asiantuntijana keskustelemaan hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista. 

Toimiston osakas Jenni Laininen järjestää koulutuksen vapaaehtoisesta kompensaatiosta osana vastuullisen sijoittamisen kehikkoa Finsif ry:n syyskokouksessa. 

Toimiston perustajaosakas Jenni Laininen keskusteli kutsuttuna vieraana paneelissa vastuullisesta sijoittamisesta ja ympäristösijoituksista Koneen Säätiön ja Maj ja Tor Nesslingin säätiön järjestämässä tilaisuudessa "Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena".

 

"Pidän sinut hyvien yhteistyökumppanien listalla"  

- Asiakkaan palaute toimeksiannon jälkeen

Toimiston yhteystiedot:

Jenni Laininen, OTM, KTT

Perustajaosakas, juristi

Laininen Law Oy (y-tunnus 2925399-2) 

Puhelin: +358 50 377 2685

Sähköposti: jenni@laininen.fi

Patotie 2, 2. krs, 01600 Vantaa

Toimistoni on hakeutunut aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin.

Toimistollani on voimassaoleva vastuuvakuutus LähiTapiola Oy:stä. 

Follow