Jenni on toiminut Compliance-toimintomme tukena jo yli vuoden ajan. Hänen avullaan olemme järjestäneet compliance-toimintoamme ja kehittäneet yhtiön toimintaa Finanssivalvonnan valvomana toimijana. 

Meillä juridiikan osaamisen lisäksi avoimuus ja hyvät yhteistyötaidot ovat olleet tärkeässä asemassa, sillä työ tapahtuu myös muiden kuin vain oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyömme on aina sujunut hyvin ja voin lämpimästi suositella Jennin palveluita.

- Asiakkaan edustaja, Head of Compliance -

Pidän sinut hyvien yhteistyökumppanien listalla.

- Asiakkaan palaute toimeksiannon jälkeen -

Rento ja asiallinen. Hyvä, rauhallinen ja asiaan perehtynyt vaikutelma.

- Jennin saama palaute koulutuksessa -

Olemme avustaneet asiakkaita mm. seuraavissa toimeksiannoissa:

 

 • 10/2020 Avustimme asiakasta yritystoiminnan aloittamisessa.

 • 10/2020 Avustimme asiakasta asunto-osakeyhtiön osakkeiden lunastusasiassa.

 • 7/2020 Avustimme asiakasta viranomaisen päätöstä koskevassa oikaisuvaatimusasiassa.

 • 5/2020 Avustimme asiakasta pienyhtiön osakkaan työsopimusneuvotteluissa.

 • 4/2020 Avustimme asiakasta tuulivoimatuotannon maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

 • 1/2020 Avustimme asiakasta lainasopimusneuvotteluissa.

 • 11/2019- Toimimme ulkoistettuna compliance-resurssina asiakkaallemme. 

 • 10/2019 Avustimme asiakasta maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

 • 9/2019 Avustimme asiakasta maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

 • 8/2019 Avustimme asiakasta tietosuojaa koskevassa asiassa. 

 • 7/2019 Avustimme asiakasta palvelusopimuksen laatimisessa.

 • 6/2019 Avustimme asiakasta rahastosopimuksen laatimisessa.

 • 6/2019 Avustimme asiakasta maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

 • 6/2019 Avustimme asiakasta välityssopimuksen laatimisessa.

 • 5/2019-2/2020 Avustimme asiakasta teollisuushallin rakennuttamisessa.

 • 5/2019 Avustimme asiakasta työsopimuksen laatimisessa. 

 • 5/2019 Avustimme asiakasta salassapitosopimuksen laatimisessa.

 • 4/2019 Avustimme asiakasta maanvuokrasopimuksen laatimisessa.

 • 4/2019 Avustimme asiakasta palvelusopimuksen laatimisessa.

 • 4/2019 Avustimme asiakasta myyntisopimuksen laatimisessa.

 • 4/2019 Avustimme asiakasta yksinoikeussopimuksen laatimisessa.

 • 4/2019 Avustimme asiakasta vastuunrajoittamista koskevassa asiassa.

 • 3/2019 Avustimme asiakasta pääomalainan antamisessa.

 • 3/2019 Avustimme asiakasta konsultointisopimuksen laatimisessa.

 • 3/2019 Avustimme asiakasta uuden osakkaan ottamisessa yritykseen.

 • 3/2019 Avustimme asiakasta osakassopimuksen tulkintaa koskevassa asiassa.

 • 1-6/2019 Avustimme Tekniikan Akateemiset ry:tä "Diversiteetti tekniikan alalla" -selvityksen laatimisessa. 

 • 1/2019 Avustimme asiakasta vastuullisuuspolitiikan päivittämisessä ja kouluttimme yhtiön henkilöstöä vastuullisen sijoittamisen periaatteista. 

 • 1/2019 Avustimme asiakasta konsernilainan antamisessa.

 • 12/2018 Avustimme asiakasta lisenssisopimuksen laatimisessa.

 • 12/2018 Avustimme asiakasta myyntisopimuksen laatimisessa.

 • 12/2018 Avustimme asiakasta rahaston perustamiseen liittyvissä toimenpiteissä ja AIF-toimiluvan hakemisessa.

 • 11/2018 Avustimme asiakasta henkilöstöoptioiden antamisessa.

 • 11/2018 Avustimme asiakasta osakassopimuksen laatimisessa.

 • 10/2018 Avustimme asiakasta lainarahoitusneuvotteluissa.

Julkaisuja:

 • Laininen, J. Hiilidioksidipäästöjen kompensointi - päästövähennysyksikön varallisuusoikeudellisesta luonteesta. Liikejuridiikka 2020/2, s. 83-118. 

 • Laininen, J. Elinympäristöjen vapaaehtoinen kompensaatio yritysten välisin sopimuksin toteutettuna. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019, s. 332-345. 

 • Laininen, J. Forecast disclosure in the Finnish stock market. Three essays. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies 2018. 

 • Laininen, J.  Board composition as a way to increase corporate voluntary disclosure in a market with concentrated ownership. Nordic Journal of Business 1/2018.   

 • Laininen, J. - Matthies, B. How private finance can raise efficiency in conservation markets. Environmental Finance, September 2017.     

 • Laininen, J. Ikivihreät kommandiittiyhtiöt pääomasijoitustoiminnassa. Defensor Legis 3/2017, s. 309-321.   

 • Laininen, J. ”Dasos Capital investoi luonnon monimuotoisuuteen”, Kauppalehden Vastuullisuus-liite 21.4.2017.   

 • Laininen, J. Tulevaisuudennäkymien antaminen uuden arvopaperimarkkinalain mukaan.  Defensor Legis 1/2013, s. 23-48. 

Asiantuntijaesiintymiset ja vaikuttaminen:

 • 4-9/2020 Jenni osallistui sisäministeriön rahankeräyslain ja hiilidioksidipäästöjen kompensointia arvioivaan hankkeeseen asiantuntijana.

 • 4/2019 Jenni osallistui Radio Helsingin Maan Muuttajat -radioohjelmaan kutsuttuna asiantuntijana keskustelemaan hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista. 

 • 12/2019 Jenni koulutti sijoittajia vapaaehtoisesta kompensaatiosta osana vastuullisen sijoittamisen kehikkoa Finsif ry:n syyskokouksessa. 

 • 4/2019 Jenni keskusteli kutsuttuna vieraana paneelissa vastuullisesta sijoittamisesta ja ympäristösijoituksista Koneen Säätiön ja Maj ja Tor Nesslingin säätiön järjestämässä tilaisuudessa "Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena".

Seuraa meitä!

 • Laininen Law Instagram

Laininen Law Oy

Patotie 2

01600 Vantaa

www.laininen.fi

p. 050 377 2685

s-posti: jenni@laininen.fi

Y-tunnus: 2925399-2