Toimimme tinkimättä asiakkaan edun turvaamiseksi, ja sitä asiakkaamme myös arvostavat. Saamassamme palautteessa korostuu asiakkaiden tyytyväisyys siitä, että meihin voi luottaa.

Pidämme saamamme toimeksiannot aina luottamuksellisina emmekä julkaise asiakkaidemme nimiä. Meille asiakas ei ole referenssi vaan toimintamme ydin. Viitteellisiä tietoja hoitamistamme toimeksiantotyypeistä ja saamastamme palautteesta löydät alta.

Jenni on toiminut Compliance-toimintomme tukena jo yli vuoden ajan. Hänen avullaan olemme järjestäneet compliance-toimintoamme ja kehittäneet yhtiön toimintaa Finanssivalvonnan valvomana toimijana. 

Meillä juridiikan osaamisen lisäksi avoimuus ja hyvät yhteistyötaidot ovat olleet tärkeässä asemassa, sillä työ tapahtuu myös muiden kuin vain oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyömme on aina sujunut hyvin ja voin lämpimästi suositella Jennin palveluita.

- Asiakkaan edustaja, Head of Compliance -

Pidän sinut hyvien yhteistyökumppanien listalla.

- Asiakkaan palaute toimeksiannon jälkeen -

Rento ja asiallinen. Hyvä, rauhallinen ja asiaan perehtynyt vaikutelma.

- Jennin saama palaute koulutuksessa -

IMG_8590.jpg

Olemme avustaneet asiakkaitamme mm. seuraavanlaisissa toimeksiannoissa:

 

 • 1-3/2021 Avustimme julkisyhteisöä projektin suunnittelussa siten, että projekti täyttää lainsäädännölliset vaatimukset.

 • 10/2020 Avustimme asiakasta yritystoiminnan aloittamisessa.

 • 7/2020 Avustimme asiakasta viranomaisen päätöstä koskevassa oikaisuvaatimusasiassa.

 • 5/2020 Avustimme asiakasta pienyhtiön osakkaan työsopimusneuvotteluissa.

 • 1/2020 Avustimme asiakasta lainasopimusneuvotteluissa.

 • 11/2019- Toimimme ulkoistettuna compliance-resurssina asiakkaallemme. 

 • 8/2019 Avustimme asiakasta tietosuojaa koskevassa asiassa. 

 • 5/2019-2/2020 Avustimme asiakasta teollisuushallin rakennuttamisprojektissa.

 • 4/2019 Avustimme asiakasta vastuunrajoittamista koskevassa asiassa.

 • 3/2019 Avustimme asiakasta osakassopimuksen tulkintaa koskevassa asiassa.

 • 1-6/2019 Avustimme Tekniikan Akateemiset ry:tä "Diversiteetti tekniikan alalla" -selvityksen laatimisessa. 

 • 1/2019 Avustimme asiakasta vastuullisuuspolitiikan päivittämisessä ja koulutimme yhtiön henkilöstöä vastuullisen sijoittamisen periaatteista. 

 • 12/2018 Avustimme asiakasta lisenssisopimuksen laatimisessa.

 • 12/2018 Avustimme asiakasta AIF-toimiluvan vaatimuksiin liittyvässä selvitystyössä.

 • 11/2018 Avustimme asiakasta osakassopimuksen laatimisessa.

 • 10/2018 Avustimme asiakasta lainarahoitusneuvotteluissa.

Osakkaamme julkaisuja:

 • Laininen, J. Hiilidioksidipäästöjen kompensointi - päästövähennysyksikön varallisuusoikeudellisesta luonteesta. Liikejuridiikka 2020/2, s. 83-118. 

 • Laininen, J. Elinympäristöjen vapaaehtoinen kompensaatio yritysten välisin sopimuksin toteutettuna. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019, s. 332-345. 

 • Laininen, J. Forecast disclosure in the Finnish stock market. Three essays. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies 2018. 

 • Laininen, J.  Board composition as a way to increase corporate voluntary disclosure in a market with concentrated ownership. Nordic Journal of Business 1/2018.   

 • Laininen, J. - Matthies, B. How private finance can raise efficiency in conservation markets. Environmental Finance, September 2017.     

 • Laininen, J. Ikivihreät kommandiittiyhtiöt pääomasijoitustoiminnassa. Defensor Legis 3/2017, s. 309-321.   

 • Laininen, J. ”Dasos Capital investoi luonnon monimuotoisuuteen”, Kauppalehden Vastuullisuus-liite 21.4.2017.   

 • Laininen, J. Tulevaisuudennäkymien antaminen uuden arvopaperimarkkinalain mukaan.  Defensor Legis 1/2013, s. 23-48. 

IMG_8604.jpg

Osakkaamme asiantuntijaesiintymiset ja vaikuttaminen:

 • 4-9/2020 Jenni osallistui sisäministeriön rahankeräyslain ja hiilidioksidipäästöjen kompensointia arvioivaan hankkeeseen asiantuntijana.

 • 4/2019 Jenni osallistui Radio Helsingin Maan Muuttajat -ohjelmaan kutsuttuna asiantuntijana keskustelemaan hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista. 

 • 12/2019 Jenni koulutti sijoittajia vapaaehtoisesta kompensaatiosta osana vastuullisen sijoittamisen kehikkoa Finsif ry:n syyskokouksessa. 

 • 4/2019 Jenni keskusteli kutsuttuna vieraana paneelissa vastuullisesta sijoittamisesta ja ympäristösijoituksista Koneen Säätiön ja Maj ja Tor Nesslingin säätiön järjestämässä tilaisuudessa "Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena".