​JENNI LAININEN, OTM, KTT

Työura

9-10/2019       Universität für Bodenkultur Wien / Institut für Wald-, Umwelt- 

                           und Ressourcenpolitik, Vieraileva tutkija

2019-                Itä-Suomen yliopisto / Oikeustieteiden laitos, Tutkijatohtori

2018-                Laininen Law Oy, Osakas, juristi

2016-2018      Dasos Capital Oy, Investment Manager

2013-2016      Roschier, Attorneys Ltd., Associate Lawyer, Public M&A team

2012                  Dasos Capital Oy, Legal and Compliance Counsel

2011-2012        NASDAQ OMX Helsinki Oy, Jr Analyst 

2010                  NASDAQ OMX Helsinki Oy, Trainee

2007-2009    Valimo Wireless Oy, Marketing Manager

​​

Järjestötyö

2/2019-           Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry, Jäsen

1/2019-            Helsingin Osakesäästäjät ry, Jäsen

2018                 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, Lakityöryhmän jäsen, Tutkimustyöryhmän jäsen

2018                 Naismetsänhoitajat ry, Jäsen

2017-2018      Helsingin Osakesäästäjät ry, Hallituksen jäsen

Koulutus

​6/2019            Asianajajatutkinto, Suomen Asianajajaliitto (ei liiton jäsen)

2018                Kauppatieteiden tohtori, Itä-Suomen yliopisto

                          Väitöskirja "Disclosure of forecasts in the Finnish stock market - three essays"

2012                Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto

2011                 Kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

2011                 Master en sciences de gestion, Université Catholique de Louvain, Belgia

2005               Ylioppilas, Kuopion Lyseon lukio

Julkaisuja

Laininen, Jenni. Hiilidioksidipäästöjen kompensointi - päästövähennysyksikön varallisuusoikeudellisesta luonteesta. Liikejuridiikka 2020/2, s. 83-118.

Laininen, Jenni. Elinympäristöjen vapaaehtoinen kompensaatio yritysten välisin sopimuksin toteutettuna. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019, s. 332-345.

Laininen, Jenni. Forecast disclosure in the Finnish stock market. Three essays. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies 2018.

Laininen, Jenni Board composition as a way to increase corporate voluntary disclosure in a market with concentrated ownership. Nordic Journal of Business 1/2018. ​

Laininen, Jenni- Matthies, Brent. How private finance can raise efficiency in conservation markets. Environmental Finance, September 2017.   ​

Laininen, Jenni. Ikivihreät kommandiittiyhtiöt pääomasijoitustoiminnassa. Defensor Legis 3/2017, s. 309-321. ​

Laininen, Jenni. ”Dasos Capital investoi luonnon monimuotoisuuteen”, Kauppalehden Vastuullisuus-liite 21.4.2017. ​

Laininen, Jenni. Tulevaisuudennäkymien antaminen uuden arvopaperimarkkinalain mukaan.  Defensor Legis 1/2013, s. 23-48.

Toimiston yhteystiedot:

Jenni Laininen, OTM, KTT

Perustajaosakas, juristi

Laininen Law Oy (y-tunnus 2925399-2) 

Puhelin: +358 50 377 2685

Sähköposti: jenni@laininen.fi

Patotie 2, 2. krs, 01600 Vantaa

Toimistoni on hakeutunut aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin.

Toimistollani on voimassaoleva vastuuvakuutus LähiTapiola Oy:stä. 

Follow