top of page

Koulutuspalvelumme

Säännellyllä toimialalla riittävän ja säännöllisen koulutuksen järjestäminen on sekä velvollisuus että mahdollisuus! Me Laininen Law:lla olemme erikoistuneet finanssiregulaatioon ja seuraamme tiiviisti alan uusinta kehitystä. Tarjoamme asiakkaillemme tehokkaita ja kiinnostavia koulutuksia finanssiregulaation eri alueilta. 

Voit tilata koulutuksiamme olemalla meihin yhteydessä osoitteeseen jenni@laininen.fi tai meri.martikainen@laininen.fi Tarjoamme koulutuksia pääasiassa yritys- tai muille organisaatioasiakkaille, mutta verkkokurssit ovat saatavilla myös yksityishenkilöille. 

Verkkokoulutukset ja osaamistestit

Tarjoamme tehokkaat verkkokurssit, jotka tukevat henkilöstön omatoimista oppimista. Kurssit sisältävät aktiivista pohdintaa edellyttäviä tehtäviä. Voimme myös räätälöidä verkkoon organisaatiokohtaisia lisäosia ja oppimistehtäviä. Verkkokurssin voi yhdistää livekoulutukseen.

Verkkokoulutus 1: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntely - Peruskurssi 1

 

Tässä verkkokoulutuksessa henkilöstönne:

 • Oppii rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevat keskeiset velvoitteet. 

 • Oppii perustiedot pakotesääntelystä.

 • Toteuttaa rahanpesusäännösten hallintaa testaavan osaamistestin sekä itsenäistä oppimista tukevia oppimistehtäviä. 

 • Kurssin hinta on 210 € + alv/henkilö. Hinnoittelemme kurssit organisaatioille paketteina. Hinta riippuu organisaation henkilömäärästä.  

 • Kurssin on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisessä puolustuslinjassa työskenteleville henkilöille, joiden tulee hallita perustiedot rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta.  

 • Kurssi on saatavilla suomeksi ja englanniksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkokoulutus 2: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntely - Jatkokurssi 1

 

Tässä verkkokoulutuksessa henkilöstönne:

 • Oppii syventävää tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta ja erityisesti riskiperusteisesta näkökulmasta.

 • Oppii tuntemaan rahanpesun torjunnan organisaation ja järjestäytymisen organisaatiossa. 

 • Toteuttaa rahanpesusäännösten hallintaa testaavan osaamistestin ja itsenäistä oppimista tukevia oppimistehtäviä. 

 • Kurssin hinta on 210 € + alv/henkilö. Hinnoittelemme kurssit organisaatioille paketteina. Hinta riippuu organisaation henkilömäärästä.  

 • Kurssin on suunnattu ensisijaisesti sellaisille ensimmäisessä tai toisessa puolustuslinjassa työskenteleville henkilöille, joiden tulee hallita syventävät tiedot rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta.  

 • Kurssi on saatavilla suomeksi ja englanniksi. 

 

Verkkokoulutus 3: Henkilötietojen käsittely - Peruskurssi 1

Tässä verkkokoulutuksessa henkilöstönne:

 • Oppii perustiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista.

 • Toteuttaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien velvoitteiden hallintaa testaavan osaamistestin ja itsenäistä oppimista tukevia oppimistehtäviä. 

 • Kurssin hinta on 210 € + alv/henkilö. Hinnoittelemme kurssit organisaatioille paketteina. Hinta riippuu organisaation henkilömäärästä.  

 • Kurssin on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisessä puolustuslinjassa työskenteleville henkilöille, joiden tulee hallita perustiedot henkilötietojen käsittelystä.  

 • Kurssi on saatavilla suomeksi ja englanniksi. 

 

 

 

Live-koulutuksemme

Tarjoamme oivaltavia livekoulutuksia, joissa voimme verkkokursseja tehokkaammin vuorovaikuttaa henkilöstönne kanssa. Livekoulutuksissamme on aina aikaa keskustelulle ja myös tiukoille kysymyksille. Keskitymme myös siihen, miksi oppiminen on tärkeää. Voimme räätälöidä kursseja organisaatiokohtaiset erityispiirteet huomioiden.  

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntely - peruskoulutus 

 

Tässä koulutuksessa:

 • Kertaamme rahanpesulain perusvelvoitteet henkilöstöllenne.

 • Käymme läpi viimeaikaisia rahanpesusääntelyn muutoksia.

 • Tarkastelemme viimeaikaisia rahanpesusäännösten rikkomuksia koskevia sanktioita ja mitä niistä voi oppia.

 • Kesto: 1-2 tuntia. Hinta: 2.500 € + alv / yritys

Compliance-ohjelma - peruskoulutus

Tässä koulutuksessa opimme:

 • Mitä tehokas compliance-ohjelma sisältää ja miten se rakennetaan.

 • Mistä compliace-toiminnon tehtäväkenttä muodostuu ja mikä on compliance-toiminnon rooli

 • Viimeaikaisia compliance-sanktioita ja mitä niistä voi oppia.

 • Kesto: 2 tuntia, hinta 2.500 € + alv TAI 2 x 2 tuntia, 3.900 € + alv

 

 

 

 

 

Pidemmät workshopit - tehokasta oppimista useamman kerran sarjana!

Workshop 1: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntely

 

Tässä koulutuksessa käymme yhdessä henkilöstönne kanssa läpi rahanpesulain keskeiset velvoitteet. Tilaisuudet ovat oppimista varten, ja kysymykset ja keskustelu kuuluvat olennaisena osana workshopiin. Workshopin osioita voidaan tarvittaessa räätälöidä organisaationne menettelytapaohjeiden ja riskiarvion perusteella. 

 

Tämä workshop-koulutus sisältää 3 kertaa. Kukin osakokonaisuus kestää 2 tuntia.

 

Päivä 1:

 • Luomme kokonaiskuvan rahanpesun estämisestä.

 • Käymme läpi kansalliset ja kansainväliset säännökset, ja rahanpesusääntelyn historiaa sekä kokonaiskuvaa.

 

Päivä 2:

 • Riskiperusteinen näkökulma.

 • Käymme läpi, mitä riskiperusteisuus tarkoittaa ja miten riskiarvio laaditaan.

Päivä 3:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja seuranta.

 • Käymme kattavasti läpi asiakkaan tunnistamiseen ja seurantaan liittyviä velvoitteita.

 

Kesto: Yhteensä 2x3 tuntia (3 eri päivänä). Hinta: 5.500 € + alv.

Workshop 2: Compliance-ohjelma ja compliance-toiminto finanssialalla

 

Tässä koulutuksessa käymme yhdessä henkilöstönne kanssa läpi compliance-ohjelman rakentamisen peruspilarit ja opiskelemme compliance-ohjelman laatimista. Tilaisuudet ovat oppimista varten, ja kysymykset ja keskustelu kuuluvat olennaisena osana workshopiin.

 

Tämä workshop-koulutus sisältää 3 kertaa. Kukin osakokonaisuus kestää 2-3 tuntia.

 

Päivä 1:

 • Mistä compliance-ohjelmassa on kyse.

 • Käymme läpi, mitä osa-alueita vaatimustenmukaiseen toimintaan kuuluu.

 

Päivä 2:

 • Riskiperusteinen compliance.

 • Kertaamme, mitä riskiperusteisuus tarkoittaa ja käymme läpi keskeisiä finanssialan compliance-riskejä.

Päivä 3:

 • Opimme miten compliance-ohjelma laaditaan ja toteutetaan käytännössä.

 • Opiskelemme compliance-ohjelman rakennuspalikoita ja käytännön toteutusta.

 

Kesto: Yhteensä 2x3 tuntia (3 eri päivänä). Hinta: 5.500 € + alv.

Pink Balloons
Image by Tim Mossholder
Levitating Books
Image by Green Chameleon
bottom of page