top of page

Compliance-palvelumme

Compliance-toiminto on yrityksen tärkein vakuutus compliance-vastuiden toteutumista vastaan. Tehokkaasti toimiva compliance-toiminto ennaltaehkäisee compliance-vastuiden toteutumista ja voi osoittaa johdon toiminnan huolellisuutta jälkikäteistarkastelussa. Me tarjoamme finanssialan yrityksille ammattitaitoista ja tehokasta compliance-palvelua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compliance-palvelumme 

Compliance-ulkoistus

 • Täyden palvelun ulkoistettu compliance 

  • Ulkoistettu fit & proper Compliance Officer aina tavoitettavissasi 

  • Vuosittainen compliance-toimintasuunnitelma 

  • Työohjeiden ylläpito 

  • Koulutukset  

  • Säännönmukainen monitorointi 

  • Compliance-uutiskirje 

  • Raportointi hallitukselle

 • Oman compliance-tiimin tukeminen 

  • Ulkoistettu fit & proper Compliance Officer aina tavoitettavissasi 

  • Teemme tiiminne tukena ja puolesta sovittuja compliance-ohjelmaan kuuluvia tehtäviä, esim. seuraamme sääntelyä uutiskirjeessämme, toteutamme puolestanne työohjeiden päivitystä, teemme laajempia projekteja kuten viranomaisraporttien läpikäymistä. 

 • Tuntipohjainen compliance-apu

  • Avustamme tuntiperusteisesti tiimiänne sekä päivittäisissä että haastavissa compliance-kysymyksissä.  

 

 

 

 

 

 

 

Sääntelyn seuranta

 • Seuraamme asiakkaidemme puolesta finanssialan sääntelyä. Palvelumme sisältää selkeän ja kattavan uutiskirjeen, josta löydät myös taulukon säännösten voimaantulopäivästä. 

Koulutukset 

 • Toteutamme finanssialan koulutuksia räätälöityinä tai standardimuotoisina kursseina. Meiltä saat myös verkkokurssit itsenäistä oppimista tukevine osaamis- ja oppimistehtävineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menettelytapaohjeiden päivitys

 • Ylläpidämme, päivitämme, ja kirjoitamme uusia menettelytapaohjeita asiakkaidemme puolesta. Menettelytapaohjeiden ylläpidossa huomioidaan relevantti sääntely ja viranomaisohjeistukset sekä paras markkinakäytäntö.

Sisäinen valvonta

 • Tarjoamme sisäisen valvonnan palveluita. Tarkastamme mm. tytäryhtiöiden compliance-toimintoja sekä yhtiön omaa vaatimustenmukaisuutta. 

Uutta: Compliance-kartoitus

 • Compliance-työkalumme avulla kartoitamme yhtiön keskeiset compliance-ohjelmaan sisältyvät velvoitteet ja annamme palautteen, mikä compliance-ohjelman laatu on ja miten compliance-ohjelmaa tulisi mahdollisesti kehittää. Avustamme tarvittaessa ohjelman kehittämisessä.  

Colorful Macaroons
Neat Stationery
Pink Balloons
Pink Paper Structures
bottom of page