TULOSSA JOULUKUUSSA 2021: Compliance-toiminnon järjestäminen - käsikirja finanssialan toimijoille

Kirja.jpeg

Webinaarimme ja koulutuksemme:

 • Compliance-toiminnon käsikirjan julkistamistilaisuus ja paneelikeskustelu (12/2021)

 • Compliance-toiminnon ulkoistus finanssialan organisaatiossa​ (Laininen Law aamukahviwebinaari 9/2021)

 • Back to Work: Kesän 2021 uutta lainsäädäntöä ja uusi eurooppalainen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelykehikko (Laininen Law aamukahviwebinaari 8/2021)

 • Hiilidioksidipäästöjen kompensointi ja ​EU:n kestävän rahoituksen sääntely (Laininen Law aamukahviwebinaari 4/2021)

 • Rahanpesulaki muuttuu 01.04.2021–keskeiset muutokset ilmoitusvelvollisille (Laininen Law aamukahviwebinaari 3/2021)

 • Tietosuojasääntely: Tiedon siirrot kolmansiin maihin (Laininen Law aamukahviwebinaari 2/2021)

 • Finanssialan extra - Tehokatsaus uudistuneista ESMAn tulospalkkiosuosituksista UCITS-rahastoissa ja vaihtoehtorahastoissa (Laininen Law aamukahviwebinaari 2/2021)

 • Sijoittaisinko kryptovaluuttoihin - Kryptovaluuttojen sääntelytulevaisuus EU:ssa (Laininen Law aamukahviwebinaari 1/2021)

​​Kaikki webinaarimme ovat keränneet kuulijoiksi huikean määrän finanssialan ammattilaisia, ja olemme saaneet kuulijoiltamme kiitosta mm. kyvystämme esittää asiat tiiviisti ja kuulijaystävällisesti paketoituna. 

Statistiikka webinaareistamme:

 • Webinaareihimme jokaiseen osallistui yli 55 % ilmoittautuneista

 • Webinaarejamme kuunteli parhaimmillaan 100% ilmoittautuneista koko webinaarin ajan

 • Mielenkiintoiset vieraamme ovat alan ammattilaisina tarjonneet syventävää informaatiota ja uusia näkökulmia webinaarien aiheista

 

Palautetta webinaareistamme:

 • “Kiitos, oli hyvä webinaari, kiinnostavat aiheet, compliance ja finanssialan regulaatio koskettavat minua paljon työssäni”

 • “Kiitos, aivan mahtava webinaari”

 • “Sain tästä paljon uusia näkökulmia oman alani töitä varten, suuri kiitos”

 • “Esityskalvot ovat teillä aina niin informatiiviset”

 • “Todella hyödyllinen webinaari”

Tervetuloa mukaan!

Olemme järjestäneet finanssialan asiakkaillemme lisäksi räätälöityjä koulutuksia mm. rahanpesusääntelyn vaikutuksesta yrityksen toimintaan ja paketoineet tehokkaaksi paketiksi tulevaa finanssialan sääntelyä. Toimitamme myös asiakkaillemme  ajantasaisia finanssiregulaatioon keskittyviä uutiskirjeitä. 

Asiantuntijaesiintymiset ja vaikuttamistyö:

 • Jenni osallistui asiantuntijana sisäministeriön rahankeräyslain muutoshankkeeseen, jossa vapaaehtoiset päästökompensoinnit poissuljettiin rahankeräyslain soveltamisalasta (4-9/2020). 

 • Tarvitsemme vastuulliseen sijoittamiseen yhteisiä sääntöjä -blogikirjoitus 3/2019, Jenni Laininen. 

 • Jenni on lisäksi osallistunut asiantuntijana radiohaastatteluun ja paneelikeskusteluun, aiheena vapaaehtoinen hiilidioksidipäästöjen kompensointi ja kouluttanut vapaaehtoisesta kompensaatiosta osana vastuullista sijoittamista.

Akateemiset julkaisut:​

 • Laininen, J. Hiilidioksidipäästöjen kompensointi - päästövähennysyksikön varallisuusoikeudellisesta luonteesta. Liikejuridiikka 2020/2, s. 83-118. 

 • Laininen, J. Elinympäristöjen vapaaehtoinen kompensaatio yritysten välisin sopimuksin toteutettuna. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019, s. 332-345. 

 • Laininen, J. Forecast disclosure in the Finnish stock market. Three essays. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies 2018. 

 • Laininen, J.  Board composition as a way to increase corporate voluntary disclosure in a market with concentrated ownership. Nordic Journal of Business 1/2018.   

 • Laininen, J. - Matthies, B. How private finance can raise efficiency in conservation markets. Environmental Finance, September 2017.     

 • Laininen, J. Ikivihreät kommandiittiyhtiöt pääomasijoitustoiminnassa. Defensor Legis 3/2017, s. 309-321.

  

 • Laininen, J. ”Dasos Capital investoi luonnon monimuotoisuuteen”, Kauppalehden Vastuullisuus-liite 21.4.2017.

  

 • Laininen, J. Tulevaisuudennäkymien antaminen uuden arvopaperimarkkinalain mukaan.  Defensor Legis 1/2013, s. 23-48.